Pozvánka na schůzi č. 44 (9. září 2020)

Související sněmovní tisky

878 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

919 Informace o podpořeném financování za rok 2019

920 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2019

923 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2019
ISP (příhlásit)