Výbor pro evropské záležitosti
Zápis z jednání č. 48 (29. dubna 2020)

Související dokumenty EU

15051/19 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zelená dohoda pro Evropu

5269/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro Evropu
ISP (příhlásit)