Usnesení č. 205 (14. května 2020)

Související sněmovní tisky

534 Novela z. o archivnictví a spisové službě
ISP (příhlásit)