Pozvánka na schůzi č. 37 (5. května 2020)

Informace: veřejnosti nepřístupná

Související sněmovní tisky

849 Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

850 Novela z. o kompenzačním bonusu
ISP (příhlásit)