Pozvánka na schůzi č. 43 (30. dubna 2020)

Informace: neveřejná

Související sněmovní tisky

416 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

430 Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o letecké dopravě

459 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

511 Smlouva o soc.zabezp.mezi ČR a Mongolskem

513 Doh.mezi ČR a Nizozemskem o letecké dopravě

522 Doh. mezi ČR a Ománem o letecké dopravě

533 Sml. mezi ČR a Mongolskem o zpětném přebírání osob

594 Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

691 Sml. o vydávání mezi ČR a Argentinskou republikou

692 Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE)
ISP (příhlásit)