Pozvánka na schůzi č. 77 (6. ledna 2021)

Informace: přístupná pouze přizvané veřejnosti

Související sněmovní tisky

624 Novela z. - trestní řád

630 Novela z. o soudech a soudcích

956 Novela z. o střetu zájmů

984 Novela z. - občanský zákoník
ISP (příhlásit)