Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 41 (20. února 2019)
ISP (příhlásit)