Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 40 (20. února 2020)
ISP (příhlásit)