Stanovisko k sněmovnímu tisku 0603

N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
ISP (příhlásit)