Pozvánka na schůzi č. 28 (31. října 2019)

Související sněmovní tisky

412 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

447 N.z. o právu na digitální služby

448 Novela z. o základních registrech

525 Novela z. o zeměměřictví

550 Novela z. o obecní policii

554 Novela z. o bankách

607 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2020
ISP (příhlásit)