Hospodářský výbor
Zápis z jednání č. 37

Související sněmovní tisky

448 Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní - EU

477 Vl. návrh zák. o provozu na pozemních komun. - EU

496 Novela zákona o České obchodní inspekci

497 Novela zákona o civilním letectví - EU

515 Novela zák. o odpověd. za škodu vadou výrobku - EU

527 Programy podpory malého a středního pod. na rok 2000

529 Vládní návrh zák. o opatřeních se zákazem chem. zbraní

535 Vl. zák. o výkonu stát. spr. v energetických odvětvích - EU

536 Novela celního zákona - EU

545 Vl. zák. odborné způsob. k řízení motorových vozidel - EU

549 Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů - EU

550 Vládní návrh zák. o ochraně biotechnologických vynálezů
ISP (příhlásit)