Pozvánka na schůzi č. 24 (12. června 2019)

Související sněmovní tisky

353 Novela z. o zemědělství

388 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

408 Novela z. o lesích (lesní zákon)
ISP (příhlásit)