Stanovisko k sněmovnímu tisku 0446

N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol.
ISP (příhlásit)