Stanovisko k sněmovnímu tisku 0417

Novela z. o elektronických komunikacích
ISP (příhlásit)