Stanovisko k sněmovnímu tisku 0405

Novela z. o zadávání veřejných zakázek
ISP (příhlásit)