Hospodářský výbor
Pozvánka na schůzi č. 67 (27. a 28. února 2002)

Související sněmovní tisky

953 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

978 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání

993 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

1027 Návrh zák. o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu

1145 Návrh zákona o zadávaní veřejných zakázek

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1220 Vládní návrh zák. kontrole vývozu a dovozu zboží - EU

1221 Vl. návrh zák. o technických požadavcích na výrobky - EU

1226 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích - EU

1228 Vládní návrh zákona o hornické činnosti
ISP (příhlásit)