Hospodářský výbor
Pozvánka na schůzi č. 66 (16. a 17. ledna 2002)

Související sněmovní tisky

953 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

975 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

978 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání

991 Návrh novely živnostenského zákona

993 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

1007 Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách

1019 Vládní návrh zák. o poplatcích za udržování patentů

1027 Návrh zák. o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu

1042 Návrh novely zákona o vynálezech

1056 Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EU

1123 Návrh zákona o pozemních komunikacích

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů
ISP (příhlásit)