Hospodářský výbor
Pozvánka na schůzi č. 64 (14. a 15. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

880 Vládní návrh zákona o as České dráhy - EU

938 Vl. zák. o podpoře malého a středního podnikání - EU

953 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

975 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

995 Úmluva o udělování evropských patentů

1019 Vládní návrh zák. o poplatcích za udržování patentů

1027 Návrh zák. o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu

1056 Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EU

1064 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2002
ISP (příhlásit)