Stanovisko k sněmovnímu tisku 0319

Novela z. o rozpočtových pravidlech
ISP (příhlásit)