Pozvánka na schůzi č. 46 (20. října 2020)

Informace: veřejnosti nepřístupná

Související sněmovní tisky

922 Novela z. o daních z příjmů

1055 Vl.n.z.o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti

1056 Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

1057 Novela z. o poskytnutí státní záruky ČMZRB
ISP (příhlásit)