Stanovisko k sněmovnímu tisku 0230

Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
ISP (příhlásit)