Organizační výbor
Usnesení č. 98 (30. srpna 2018)

Související sněmovní tisky

246 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

247 Novela z. - živnostenský zákon

250 Novela z. - energetický zákon

261 Novela z. o finanční kontrole

262 Novela z. o léčivech

263 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

264 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
ISP (příhlásit)