Rozhodnutí předsedy PS č. 14

k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, ke stanovení zpravodajů a k návrhům na přikázání výborům (22. srpna 2018)

Související sněmovní tisky

229 Novela ústav. z. - Ústava ČR

230 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

231 Novela z. o daních z příjmů

232 Novela z. o hazardních hrách

236 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

237 Novela z. - soudní řád správní

241 Novela z. o podpoře sportu

242 Novela z. - trestní zákoník

243 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

244 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb

245 Novela z. - soudní řád správní

251 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017

252 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

253 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

255 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

257 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

258 Zpráva o inflaci - červenec 2018
ISP (příhlásit)