Sněmovní tisk 1072/0, část č. 2/3
Novela z. o ozbrojených silách České republiky
ISP (příhlásit)