Výbor pro sociální politiku
Usnesení č. 16 (1. února 2018)

Doprovodná usnesení

DatumAkce
Usnesení obsahuje žádosti k institucím
legislativního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018MPSVnestanoveno
Usnesení odesláno dotčeným institucím
Obdrženy dokumenty
Dokument 20180221 k usn.16- plán legMPSVISP (příhlásit)