Usnesení PS č. 106

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení (25. ledna 2018)

Související sněmovní tisky

37 Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnosti
ISP (příhlásit)