Usnesení PS č. 88

k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2018)
ISP (příhlásit)