Usnesení PS č. 94

k návrhu poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. ledna 2018)
ISP (příhlásit)