Usnesení PS č. 99

k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (24. ledna 2018)
ISP (příhlásit)