Usnesení PS č. 83

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (19. ledna 2018)
ISP (příhlásit)