Stanovisko k sněmovnímu tisku 0020

N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
ISP (příhlásit)