Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Pozvánka na schůzi č. 1 (11. ledna 2018)
ISP (příhlásit)