Usnesení PS č. 27

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)