Usnesení PS č. 21

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)