Usnesení PS č. 25

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)




ISP (příhlásit)