Usnesení PS č. 31

k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)