Usnesení PS č. 23

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)