Usnesení PS č. 26

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)