Sněmovní tisk 368/0, část č. 3/4
Novela z. o přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t036800.pdf (Dokument PDF, 644 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0368a0.pdf (Dokument PDF, 541 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

9. prosince 2014 v 15:37
ISP (příhlásit)