Výbor pro bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 41 (19. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

1012 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

1013 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

1021 Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

1024 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ISP (příhlásit)