Výbor pro sociální politiku
Pozvánka na schůzi č. 9 (3. a 4. září 2014)

Související sněmovní tisky

149 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

155 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

255 Novela z. o státní sociální podpoře

256 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

257 Novela z. o sociálních službách
ISP (příhlásit)