Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Členové - Podvýbor pro rovné příležitosti a otázky rodiny

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (1998 - 2002), celkový přehledISP (příhlásit)