Členové - Vyšetřovací komise pro objasnění vztahu org. zločinu a státní správy v

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (1996 - 1998), celkový přehledISP (příhlásit)