PhDr. Olga Richterová, Ph.D. - podané ústní interpelace7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
13. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Ing. Jaroslava Němcová, MBAve věci novela zák. č. 108/2006 Sb. - plánujete změny v příspěvku na péči, sociálních službách a jejich druzích, úhradě nákladů za poskytování soc. služeb či v podmínkách poskytování sociálních služeb?
26. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci umisťování dětí do dětských center místo k přechodným pěstounům - formuláře rozdávané ve FN Plzeň jako "doporučené řešení"
29. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Ing. Jaroslava Němcová, MBAve věci Velké potíže ve fungování Úřadů práce - přibývání žadatelů o dávky Státní sociální podpory, nárůst administrativy, obrovský podstav, časté změny pokynů (konkrétně to, zda se mají či nemají započítávat do nákladů na bydlení paušální platby)
34. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Zubaři v regionech - aprobační zkoušky cizinců a dostupnost lékařské péče
35. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Ing. Klára Dostálováve věci Příprava věcného záměru zákona o sociálním bydlení - Kdo bude zapojen a jakým způsobem? (vedle MPSV jde např. o ministerstvo spravedlnosti a Agenturu pro sociální začleňování)

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)