Ing. Bronislav Schwarz - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.01


ISP (příhlásit)