Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA11
Ing. Karla Šlechtová11


ISP (příhlásit)