PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA33


ISP (příhlásit)