Doc.PhDr. Alena Svobodová, CSc. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Jiří Gruša11
Ing. Ivan Pilip12
Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.12


ISP (příhlásit)