Petiční výbor
Usnesení

č. 1volba ověřovatelů výboru (23. července 1998) 
č. 2volba volební komise výboru (23. července 1998) 
č. 3volba předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 4volba místopředsedů výboru (23. července 1998) 
č. 5Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (23. července 1998) 
č. 6Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. 1998 do 30. 6. 1998, za období od 1. 7. 1998 do 31. 7. 1998 a za období od 1. 8. 1998 do 31. 8. 1998 (17. září 1998) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1998 do 30. 6. 1998 (17. září 1998) 
č. 8Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně do 16. 9. 1998 (17. září 1998) 
č. 9Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (17. září 1998) 
č. 10Nominace zástupce Poslanecké sněmovny do Rady pro národnosti (17. září 1998) 
č. 11Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 - Kapitola 304 Úřad vlády (24. září 1998) 
č. 12Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 17. 9. 1998 do 23. 9. 1998 (24. září 1998) 
č. 13Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (24. září 1998) 
č. 14Informace o oblasti vyhodnocování stavu a úrovně dodržování lidských práv v v České republice (1. října 1998) 
č. 15Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (1. října 1998) 
č. 16Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 24. 9. 1998 do 30. 9. 1998 (1. října 1998) 
č. 17Zřízení podvýboru pro národnosti (1. října 1998) 
č. 18Zřízení podvýboru pro aplikaci Listiny základních práv a svobod (1. října 1998) 
č. 19Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) – tisk 12 (15. října 1998) 
č. 20Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů – sněmovni tisk 13 (15. října 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)