Hospodářský výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů (23. července 1998) 
č. 2k volbě členů volební komise (23. července 1998) 
č. 3k volbě předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (24. července 1998) 
č. 5k ustanovení podvýborů (24. července 1998) 
č. 6k volbě předsedů podvýborů (19. srpna 1998) 
č. 7ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola č. 344 – Úřad průmyslového vlastnictví (16. září 1998) 
č. 8ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (16. září 1998) 
č. 9ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (16. září 1998) 
č. 10ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (16. září 1998) 
č. 11k volbě místopředsedy výboru (16. září 1998) 
č. 12ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola č. 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (17. září 1998) 
č. 13ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola č. 327 – Ministerstvo dopravy a spojů ČR (17. září 1998) 
č. 14k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – tisk 35 (4. listopadu 1998) 
č. 15k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů – tisk 36 (4. listopadu 1998) 
č. 16k zahraniční cestě (11. listopadu 1998) 
č. 17ke změně zahraniční cesty - Lipsko (12. listopadu 1998) 
č. 18k revokaci usnesení HV č. 5 – k ustanovení podvýborů (4. listopadu 1998) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – tisk 35 (18. listopadu 1998) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů – tisk 36 (18. listopadu 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)